Tłumacz przysięgły języka szwedzkiego we Wrocławiu

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA SZWEDZKIEGO

PAWEŁ POLLAK

Telefon: 606 33 60 80
(telefon czynny w dni powszednie w godz. 10-20, godz. przyjęć patrz poniżej)

e-mail: pollak@szwedzka.pl
(na maile przesłane w weekend odpowiadam w poniedziałek)

Siedziba we Wrocławiu, tłumaczenia dla zleceniodawców z całego kraju.

Przekazanie dokumentów do tłumaczenia

  1. E-mailem na adres pollak@szwedzka.pl. Proszę przesłać skany lub fotografie dokumentów i podać w mailu numer telefonu. Uwaga! Zawsze odpowiadam na e-maile w sprawie tłumaczeń, zazwyczaj tego samego dnia roboczego, a najpóźniej na drugi dzień. Brak odpowiedzi oznacza, że mail do mnie nie dotarł, i w takiej sytuacji proszę o kontakt telefoniczny.

  2. Pocztą, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Należy przesłać oryginały dokumentów i podać dane zleceniodawcy włącznie z numerem telefonu.

  3. Osobiście, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (klienci nieumówieni nie będą przyjmowani). Do wyboru zwykle są przedziały godzinowe 10.00-15.00 i 18.00-19.00 (proszę o ścisłe trzymanie się tych przedziałów i respektowanie faktu, że poza nimi moja obecność w domu nie jest równoznaczna z obecnością w pracy). W soboty, w niedziele i w dni ustawowo wolne nie pracuję (pracuję natomiast w dni robocze wypadające w środku tzw. długich weekendów).

Odbiór tłumaczenia

  1. Tłumaczenie zawsze można odebrać osobiście. Jeśli dokumenty były przysłane mailem, przy odbiorze należy okazać oryginały.

  2. Tłumaczenie mogę odesłać pocztą. Jeśli dokumenty były przysłane mailem, na tłumaczeniu będzie zaznaczone, że zostało wykonane z kopii (patrz rubryka Oryginały czy kopie?).

  3. Na prośbę przesyłam również skan tłumaczenia mailem.

Wykonuję także tłumaczenia zwykłe, niewymagające uwierzytelnienia (choć nie z każdej tematyki). Przekazanie tekstu jak wyżej.

Oryginały czy kopie?

Tłumaczenie uwierzytelnione może zostać wykonane z kopii, ale tłumacz ma obowiązek to zaznaczyć (art. 18 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z dn. 25.11.2004 r., Dz.U. nr 273, poz. 2702). Jeżeli zleceniodawca nie posiada oryginałów dokumentów lub chce zlecić tłumaczenie e-mailem i otrzymać je z powrotem pocztą, powinien upewnić się, że dana instytucja przyjmie tłumaczenie z kopii.

Dowody rejestracyjne

Tłumaczenie dowodów rejestracyjnych wykonuję zwykle na drugi dzień (w przypadku zlecenia w piątek, na poniedziałek).
Do zarejestrowania samochodu niezbędne jest tłumaczenie obu części dowodu rejestracyjnego (po lewej stronie). Proszę upominać się u sprzedającego samochód o udostępnienie drugiej (żółtej) części. Ponieważ musi ona wrócić do Szwecji, niektórzy sprzedający ją zatrzymują, tymczasem bez jej tłumaczenia nie da się zarejestrować samochodu. Jeśli umowa lub faktura jest w j. szwedzkim, również musi zostać przetłumaczona.

Cennik

Usługę wyceniam całościowo, biorąc pod uwagę liczbę dokumentów przekazanych do tłumaczenia, termin i stopień trudności. Wycena jest oczywiście bezpłatna i do niczego klienta nie zobowiązuje. Dokumenty do wyceny najlepiej przesłać mailem, podając, na kiedy tłumaczenie jest potrzebne.

Płatność za tłumaczenie gotówką/kartą przy odbiorze lub przelewem.

Inni tłumacze

Tłumacz przysięgły j. duńskiego Andrzej Dwulat

Tłumacz przysięgły j. niemieckiego Ireneusz Piaszczyk